Siekiantis darnos
Panaudosime saulės
energiją
Skatinsime darnių energijos gamybos sistemų plėtrą bei
mažinsime išmetamo anglies dvideginio (CO2) emisijas