Skatinantis
veikti
1
6
Zaliasis 2S
Darnų vystymąsi
skatiname

tarptautiniu ir
regioniniu mastu
Tarptautiniai
ir nacionaliniai
projektai
Inovatyvių
darnumo kelių
kūrimas
(angl. Creating
Innovative Sustainability
Pathways – CRISP)
Darnių regionų
plėtra skatinant
atsakingas
MVĮ
(angl. Developing Sustainable Regions
through Responsible SMEs - DESUR)
Įmonių socialinė
ir aplinkosaugos
atsakomybė
viešosios politikos
požiūriu
(angl. Corporate Social and Environmental
Responsibility through Public Policy - COGITA)
Darni regionų
plėtra, skatinant
atsakingas mažas
ir vidutines
įmones
Gilios        žaliosios tradicijos
Kasmet
organizuojami
renginiai ir akcijos,
skatinančios
tausoti gamtą.
Skatinamas
savanorystės
ir pilietiškumo
jausmas
KTU
bendruomenė
kasmet dalyvauja
akcijoje
„Darom“,
kurios metu tvarkomas
KTU Studentų miestelis
ir jo prieigos.
   Iniciatyvoje
„Europos dviračių         iššūkis 2015“
dalyvavusi KTU
komanda numynė
3875 km
ir tapo viena
lyderių Kaune.
Žaliausias KTU
bendrabutis
Vienuolikoje Universiteto
bendrabučių nuolat vertinamos
elektros ir vandens sąnaudos vienam
gyventojui bei atliekų rūšiavimas.
Žaliausias KTU
bendrabutis
 „Žaliu
      ritmu su
              KTU“
Pirmuoju „Žaliojo universiteto“
projekto renginiu, organizuotu
2013 metais, buvo siekiama
paskatinti Universiteto ir miesto
bendruomenę mastyti ir elgtis,
vadovaujantis aplinkosaugos
principais, atsakingiau vartoti
ir rūšiuoti atliekas.
2013–2014 metais periodiškai
buvo organizuojami projekto
„KTU – žaliasis universitetas“
pristatymai renginiuose ir viešose
paskaitose moksleiviams, studentams,
tarptautiniams partneriams.
1
„Misija: karjera“
Nuo 2014 metų KTU, VGTU
ir Lietuvos pramonininkų
konfederacijos iniciatyva
pradėtas igyvendinti mokinių
profesinio informavimo ir
orientavimo projektas, kurio
tikslas – sudaryti galimybę
moksleiviams apgalvotai
pasirinkti būsimą profesiją.
Projektu siekiama supažindinti
moksleivius su pramonės įmonių
veikla, sudaryti jiems galimybę
pamatyti, kaip praktiškai pritaikomos
įgytos žinios, suburti į bendrą erdvę
įmonių, studijų ir mokslo institucijų
darbuotojus bei moksleivius, užtikrinti
lengvą tarpusavio komunikaciją, taip
didinant inžinerinių studijų programų
ir profesijų prestižą.
Šiuo metu prie „Misija: karjera“
iniciatyvos yra prisijungusios 14
verslo imonių.
2
„Aspirinas“
KTU inicijuotas testinis socialinis projektas,
vykdomas keletą kartų kiekvienais metais,
skatina mokytis ne tik moksleivius, bet ir jų
tėvus bei mokytojus. Projekte dalyvaujantys
psichologai ir karjeros konsultantai padeda
rasti atsakymus į klausimus, kaip pedagogams
elgtis su bręstančiu paaugliu, išlaikyti su juo
ryšį, nesusipykti, o tėvams – padėti savo atžalai
atskleisti stipriasias puses ir gebėjimus. 2016
metais projektas „Aspirinas“ vyks keturiuose
skirtinguose Lietuvos miestuose.
3
Medelių
   sodinimas
Jau pasodinta 10 000 medelių!
KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto (EVF)
studentai ir dėstytojai kiekvieną pavasarį
talkina Lietuvos urėdijoms ir padeda
atsodinti miškus.
2016 metų balandžio mėnesį KTU bendruomenė nuo gaisro nukentėjusių Neringos pušynų 0,6 ha žemės plotą apsodino daugiau nei 2 tūkst. kalninių pušų sodinukų.
Kasmet organizuojamų medelių sodinimo akcijų metu pasodinama nuo 1000 iki 3000 jaunų medelių.
4
„InfoMenas“
KTU Informatikos fakulteto (IF) studentai žiemos
pabaigoje kasmet organizuoja renginį, kuriame iš
elektronikos atliekų kuria meninius projektus,
specialiose dėžėse surenka elektronikos atliekas ir
taip siekia atkreipti visuomenės dėmesį į ekologines
problemas. Studentai skatina Universiteto ir miesto
bendruomenę suprasti tinkamai netvarkomų
elektronikos atliekų grėsmę aplinkai ir žmonių
sveikatai.
5
Žaliosios
      dirbtuvės
Elektros ir elektronikos fakultete
(EEF) surengtas Žemės dienai skirtas
renginys „Žaliosios dirbtuvės“, kurio
metu KTU Studentų mokslinė draugija
(SMD) iš elektronikos atliekų kūrė
kasdienybėje naudojamus daiktus.
6
      Eko.

                          Kaunas
Statybos ir architektūros fakulteto (SAF)
studentų atstovybė 2013 metais organizavo
socialinį renginį „Žalioji popietė“, skirtą Kauno
gyventojams ir KTU studentams, siekiant
skleisti informaciją apie aplinkos tausojimo
svarbą ir ekologiškumą.
7
Žemės
         diena
Cheminės technologijos
fakulteto (CTF) Aplinkosaugos
technologijų katedra 2015
metais organizavo Žemės dienos
renginį, skirtą moksleiviams.
8
Žaliausia KTU organizacija
Cheminės technologijos fakultete
2015 m. buvo renkama Universiteto
studentų „Žalioji“ organizacija,
vertinant jaunimo įsitraukimą į Žaliojo
universiteto veiklas. Dėl šio titulo
varžėsi 10 fakultetuose veikiančių
studentų organizacijų.
9
Atliekų
mažinimo savaitė
KTU kasmet prisijungia prie Europoje
organizuojamos „Atliekų mažinimo“
iniciatyvos. 2014 metų lapkričio
mėnesį Žaliasis universitetas dalyvavo
Europos atliekų mažinimo savaitėje.
Visame Universitete vyko akcija, skirta
didinti aplinkosauginį sąmoningumą
dėl elektronikos atliekų. Jos metu
buvo dalinamos UAB „EMP recycling“
dovanotos dėžutės smulkioms
elektronikos atliekoms.
10
„Švęsti, neverta
šiukšlinti“,
2015 metais EVF vyko renginys
kurio metu KTU studentai ir darbuotojai mokėsi, kaip sėkmingai keisti savo rūšiavimo įpročius. Dėmesys taip pat skirtas atliekų mažinimui, aplinkosaugai
ir darnios plėtros idėjų integracijai ekonomikos, mokslo ir kasdienės veiklos srityse.
11
Social
       Erasmus
                   savaitė
Šios savaitės metu Universiteto
ESN (Erasmus Student Network)
organizacija kartu su KTU
tarptautiniais studentais vykdo
akcijas, skatinančias toleranciją,
gerumą, savanorystę.
KITAS
KTU - SKATINANTIS VEIKTI
Studentai –
super
herojai:
dalyvauja Kraujo donorystės akcijoje;
socialinėje iniciatyvoje „Gera daryti gera“;
prisideda prie akcijos „Papuoškime Kauną“.