Socialiai atsakingas universitetas
1
6
Savo veikloje savanoriškai įtraukiame socialinius ir aplinkosaugos principus
Skatinamesocialinesiniciatyvas
Investuojame į žmogiškąjį kapitalą
Gerbiame žmogaus ir užtikriname darbuotojų teises
tarptautinių susitarimų ir sutartų elgsenosprincipų Lai ko mės
ne tik KTU bendruomenės, bet ir visos visuomenės labui Vei kia me
1
4
KTU veiklos     bendrieji principai —
Universiteto tikslai ir veikla yra nukreipti
į žmogų, jo gerovės kūrimą tiek Universiteto
viduje, tiek išorėje.
Universitetas aktyviai dalyvauja
miesto ir valstybės raidoje.
Universiteto veikla atitinka darnios
raidos, akademinės laisvės bei
Didžiosios Europos universitetų
chartijos principus.
kiekvienas Universiteto bendruomenės
narys veikia Universiteto labui.
slide 1
slide 2
slide 1
slide 2
Universiteto
veikla įvertinta
Europoje
Universitetas, vykdydamas veiklą,
vadovaujasi nuostata, jog naujos
žinios ir technologijos turi tarnauti
ne tik žmogaus, bet ir aplinkos
gerovei. KTU darnios raidos
strategija ir veikla pelnė tarptautinį
Europos Sąjungos įvertinimą –
QUESTE-SI akreditaciją.
KTU - SOCIALIAI ATSAKINGAS UNIVERSITETAS

KTU 4 metus (nuo 2011 m.)
priklauso Jungtinių
Tautų „Pasauliniam
susitarimui“.

p l a č i a u     

https://www.unglobalcompact.org/

KTU yra pirmoji aukštoji
mokykla, kuri yra parengusi
socialinės atsakomybės ataskaitą.

Ataskaitą lietuvių kalba rasite čia , o anglų kalba čia.

KTU Socialinės atsakomybės tyrimų centras
KTU 4 metus (nuo 2011 m.) priklauso Jungtinių Tautų „Pasauliniam susitarimui“. plačiau https://www.unglobalcompact.org/ KTU yra pirmoji aukštoji mokykla, kuri yra parengusi socialinės atsakomybės ataskaitą. Ataskaitą lietuvių kalba rasite čia, o anglų kalba čia. socialiai Atsakingas universitetas atsakingo verslininko mokyklaatsakingas vartojimasšiuolaikinis miestas ir regionassocialiai atsakinga technologinė plėtrasocialinė atskaitomybė Pagrindinės tyrimų kryptys: „KTU – žaliasis universitetas“ komunikacija įvertinta apdovanojimu. Konkurse „PR Lapės 2015“ skirtas „Ekonomiškiausios lapės“ apdovanojimasilgalaikės, gamtai draugiškos ir ekonomiškiausios iniciatyvos viešinimą, kuri buvo integruota į bendrą organizacijos komunikaciją ir veiklos strategiją, įtraukiant visą Universiteto bendruomenę. socialiai Atsakingas universitetas kitas skatinantisveikti
KTU – žaliasis universitetas
efektyvus energijos ir kitų išteklių vartojimas; socialinė atsakomybė ir socialinės iniciatyvos;atliekų vadyba;darnus infrastruktūros valdymas ir plėtra;darnus mobilumas ir ekologiškas transportas;ekologinės kultūros formavimas;atsakinga, aplinką tausojanti elgsena. PagrindinėsŽaliojouniversitetoveiklos kryptys:
„KTU – žaliasis universitetas“
komunikacija įvertinta
apdovanojimu.
Konkurse „PR Lapės 2015“ skirtas
„Ekonomiškiausios lapės“
apdovanojimas
už ilgalaikės, gamtai
draugiškos ir ekonomiškiausios
iniciatyvos viešinimą, kuri buvo
integruota į bendrą organizacijos
komunikaciją ir veiklos strategiją,
įtraukiant visą Universiteto
bendruomenę.
KTU - SOCIALIAI ATSAKINGAS UNIVERSITETAS